Статья

Православие. Традиционная религия?

Из книги "Размышления с Евангелием в руках", М., "Путь", 1996.

 

Православие называют традиционной религией Русской земли. Неверующие и далекие от Церкви, живущие без Евангелия в руках люди, которых, используя древний церковный термин, можно назвать "внешними", тем и объясняют присутствие православия в жизни сегодняшней России и свои к нему симпатии, что оно традиционно, что с ним связана наша 1000-летняя история, культура и весь уклад жизни. Иными словами - тем, что оно наше.

 

Рэлігія як дадатак да "дзяржаўнай ідэалогіі"

Адразу падзякуем Вользе Мядзведзевай і яе суразмоўцу за адкрытасць і лагічныя няўвязкі, якія паказваюць і сам працэс ўвядзення новага прадмету, і яго скіраванасць.

За палітычнымі падзеямі ў Беларусі (налёты, хапуны, падрыхтоўка да прэзідэнкіх выбараў) і навонках яе (Саюзная дзяржава, Мытны саюз) нейк незаўважна для грамадства прайшлі XVI Кірыла-Мяфодзіеўскія чытанні, прысвечаныя ўвядзенню ў школах новага прадмету – рэлігійнай культуры.

 

Закалоты з Арцеміем: Сербская Праваслаўная Царква і Косаўскія жарсці

У Косава не суціхаюць жарсці вакол апальнага сербскага епіскапа Арцемія (Радаслаўлевіча), які рашэннем Архіярэйскага Сабору Сербскай Праваслаўнай Царквы быў адпраўлены на спачын за фінансавыя злоўжыванні ў епархіі Косава і Метохіі.

Важные уточнения к Основам Социальной концепции РПЦ (по поводу искусственного оплодотворения)

 Искусственное оплодотворение в современном мире приобретает всё большую популярность. Связано это не с любопытством к последним достижениям в области медицины, но прежде всего со все более распространяющейся проблемой бесплодия. Согласно статистике каждая седьмая супружеская пара в мире сталкивается сегодня с этой проблемой. Но как относится к искусственному оплодотворению Русская Православная Церковь?

МОНИТОРИНГ СМИ: Комсомольская правда: Почему Европе не нужен Бог?

 Это было пять лет назад в Ватикане. Сначала я приняла его за одержимого - этого маленького, хлипкого священника с голым черепом, типичного «ученого жучка», застрявшего в пыльных архивах одного из ватиканских институтов. Он был таким старым, что, казалось, ткни в него покрепче пальцем - и он рассыплется в прах. Сначала он красиво рассуждал об экуменизме, о возможном братском объятии между католической и православной церквями, а потом заговорил о НИХ.

МАНІТОРЫНГ СМІ: Наша ніва: Выкладанне рэлігійнай культуры ў школах: як гэта робіцца ў іншых краінах?

Урокі рэлігійнай культуры ў школе мусяць стаць абавязковым прадметам з выніковым экзаменам, мяркуе начальнік Цэнтра міжнародных сувязяў і развіцця тэалагічнай адукацыі Інстытута тэалогіі БДУ Рыгор Даўгяла.

 

Згодна з яго задумай, вучняў трэба дзяліць: праваслаўным чытаць курс праваслаўнай культуры, каталікам — «з акцэнтам на каталіцкія каштоўнасці», юдэям і мусульманам — адпаведна. Нават атэісты змогуць аддаць дзіця на курсы «свецкай этыкі».

 

"Вучыце ў нядзельных школах, а не ў дзяржаўных..."

Здавалася б, толькі пачалася дыскусія наконт выкладання рэлігійнай культуры ў школе, а ўжо зразумела, што ў людзей зусім розныя погляды на гэтую ідэю... Вось у нашу газету даслала ліст Наталля М. з г. Свіслач. Аўтарка піша, што яна прававед, ды і па пісьму бачна, што чалавек адукаваны і мае сваю пазіцыю. "Аднойчы я ўбачыла кнігу "Закон Божы", прачытала "для пашырэння кругагляду", і знайшла адказы на свае пытанні, вывучаючы рэлігійную літаратуру, якая існуе на працягу 2000 гадоў," — піша жанчына. Рэлігійная літаратура, як і "законы божыя", існуе на працягу многіх тысячагоддзяў. Хіба ў Старажытным Егіпце не было "божага закона", у якім таксама павучалі не забіваць, не падманваць, не красці, а затым з\'явілася Тора з дзесяццю запаветамі Бога, а ўжо потым прыйшло хрысціянства са сваім Законам.

Рэлігія ў школах – польскі досвед

Сёння празвініць для мяне апошні званок. Мая місія ў якасці «настаўніка рэлігіі» ў адным з ліцэяў Жэшава (Польшча) ідзе да завяршэння. І дзякуй Богу – хочацца сказаць.

У чым заключалася гэтая місія? Тэарэтычна – у тым, каб дапамагчы вучням паглыбіць рэлігійныя веды ды выхаваць у іх пачуццё адказнасці за Царкву і яе дзейнасць. Фактычна – у тым, каб падчас чарговага ўрока дамагчыся ад 40-асабовай аўдыторыі хвіліны ўвагі і крануцца прынамсі «паверхні» прадугледжанай тэмы.

Духовное воспитание. Методические материалы для начальных школ. Беседа 2: Грех и праведность

Беседы о христианских духовно-нравственных ценностях

 

Как и в прошлый раз (2009, №  5) при общении с детьми основным литературным источником останется «Книга жизни» – Библия.

БЕСЕДА ВТОРАЯ: ГРЕХ И ПРАВЕДНОСТЬ

Цель:

усвоить понятие греха и праведности;

убедить на конкретных примерах из Библии и повседневной жизни в отрицательном и положительном их значении. 

З кім і пра што спрачаемся?

1. Бліжэйшыя суседзі выказваюцца за рэлігійную культуру ў школе, але гэта пенсіянеры, а таксама матальшчыцы-прадзільшчыцы. Іншая справа, меркаванне педагога і ананімнай дзяржслужачай — цяпер усё ясна. Рэлігійная культура замест сусветнай для таго, каб царкве было куды падзець тэолагаў.

Духовное воспитание. Методические материалы для начальных школ. Беседа 1: Добро и любовь

Этой статьёй рубрики «Духоўнае выхаванне» продолжаем заявленную ранее тему. (Пачатковае навучанне. № 9, 2007; № 3, 2008; № 1, 2009; № 4, 2009).

Объектом нашего рассмотрения станут христианские и общечеловеческие ценности, являющиеся основой морального кодекса христианства и действенным воспитательным средством.

Сусветная культура ці рэлігійная?

Царква выступіла за ўвядзенне ў школах Беларусі новага прадмета — рэлігійная культура. З гэтай мэтай кіраўніцтву парламента Рэспублікі Беларусь была накіраваная прапанова аб унясенні змяненняў у закон "Аб адукацыі". Разам з гэтым царква адкрывае дыскусію вакол выкладання рэлігіі ў школе

«Этничность» и «костельность» населения белорусско-польских деревень БССР в межвоенный период

Перепись 1926 г. определила на территории БССР 97 498 поляков, что составляло 1,96 % от общего количества населения. Польское население являлось третьей по численности национальной группой на территории БССР. Основными критериями определения национальности служили самоидентификация и «материнский язык», т.е. «если отвечающий затрудняется ответить на вопрос, предпочтение отдается народности матери» [5, с. 277]. Не рекомендовалось заменять «народность» религией, подданством и т.д.

Спробы ажыццяўлення беларусізацыі Праваслаўнай Царквы ў Заходняй Беларусі (1921 - 1939 гг.)

У ІІ Рэчы Паспалітай рух за беларускае нацыянальнае адраджэнне, які выспяваў на працягу ХІХ і пачатку ХХ ст., набыў даволі масавы характар. Яго мэтай з'яўлялася самасцвярджэнне беларусаў як самастойнай нацыі ў межах этнічнага рассялення, прызнанне факта яе існавання іншымі народамі і дзяржавамі, а разам з тым і права беларусаў на нацыянальную дзяржаўнасць. Для дасягнення пастаўленай мэты неабходна было вырашыць шэраг складаных праблем.

Страницы