Права на веру і свабода сумлення

Пасля прыняцця ў Беларусі новай рэпрэсіўнай рэдакцыі закону “Аб свабодзе сумлення і рэлігійных арганізацыях” у 2002 г. актуалізавалася пытанне рэлігійнай свабоды. Жорсткае рэгуляванне, перашкоды рэлігійнай дзейнасці з боку ўлады спарадзілі напружаную сітуацыю ў рэлігійным полі Беларусі. Што такое “свабода сумлення”? Якія абмежаванні для рэлігійнай дзейнасці могуць і мусяць існаваць? Як хрысціянскія канфесіі ці іх прадстаўнікі бачаць гэтую праблему?

Правовой статус Православной Церкви и постсоветское государство

Главной особенностью законодательства о религиозных организациях является его логика, наследованная от советской эпохи и основанная на признании универсальности и абсолютности государственного суверенитета и юрисдикции, и, в силу практичности законодательства о религиозных организациях, особенно ярко выраженная именно в законе о религиозных организациях.

Беларусь: вернікаў змушаюць адклікаць свае подпісы для рэгістрацыі

Беларускія чыноўнікі разам са святарамі Маскоўскага Патрыярхату аказваюць ціск на прыхаджанаў Рускай Праваслаўнай Зарубежнай Царквы з тым, каб яны знялі свае подпісы з заяваў аб дзяржаўнай рэгістрацыі, такую інфармацыю атрымаў Форум 18. Незарэгістраваная рэлігійная дзейнасць з’яўляецца нелегальнай. Часткай працэдуры рэгістрацыі з’яўляецца тое, што прынамсі 20 грамадзян Беларусі мусяць падпісаць заяву і пакінуць асабістыя дадзеныя. Нават калі адзін подпіс будзе адкліканы, працэс падачы заяўкі мусіць быць распачаты наноў. Чыноўнікі далі святарам і прыхаджанам Маскоўскага Патрыярхату дадзеныя падпісантаў заякі на рэгістрацыю прыходу РПЦЗ у г.Берасці. “На іх аказваўся значны ціск,” – паведаміў Форуму 18 Адэскі і Таўрычаскі епіскап РПЦЗ Агафангел

Христианство и политика: проблемы границ

Этот доклад мне приходится писать в то время, когда всего в несколько сотнях метров от моего дома уже который день держат массовый пост-голодовку верующие харизматической церкви «Новая жизнь».

О содержании и формах сотрудничества Белорусской Православной Церкви с государственными органами управления и учреждениями образования Республики Беларусь

Митрополит Филарет"...Таковы перспективы сотрудничества Церкви и государства в сфере образования.Все вышеуказанные формы взаимодействия необходимо наполнить живым опытом богообщения, памятуя, что всякий вмещает его «якоже можаху». Только бережное, чуткое и внимательное отношение к делу образования может принести благие плоды в долгосрочной перспективе".

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ О СВОБОДЕ СОВЕСТИ И РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Настоящий Закон регулирует правоотношения в области прав человека и гражданина на свободу совести и свободу вероисповедания, а также определяет правовые основы создания и деятельности религиозных организаций

Старонкі