Красавік 2010

 1. ДА ПРАБЛЕМЫ НАРОДНАГА КАТАЛІЦЫЗМУ Ў БЕЛАРУСІ Ў ДРУГОЙ ПАЛОВЕ ХІХ ст.

  Гісторыя хрысціянскіх канфесій у Беларусі ўяўляе сабою вялікі комплекс даследчых праблем. Яе вывучэнне да нядаўнага часу канцэнтравалася на даследаванні ці то гісторыі рэлігійных інстытутаў, ці вераванняў і рэлігійных уяўленняў увогуле з увагай да дахрысціянскіх элементаў. Даследаванняў пэўных практык хрысціянскіх канфесій, як нечага цэласнага, з перспектывы штодзённасці пакуль што мала ці яны носяць фрагментарны характар [2].

 2. НЕАПАГАНСТВА І ХРЫСЦІЯНСТВА НА БЕЛАРУСІ

  Напачатку 90-х гг. мінулага стагоддзя беларускае грамадства апынулася ў атмасферы разгубленасці і бездапаможнасці. У выніку пэўных палітычных зменаў адбыўся светапоглядны крызіс, які ахапіў значную частку насельніцтва нашай краіны.

 3. ПОЛІКАНФЕСІЙНЫ ФАКТАР ГІСТОРЫІ Ў ФАРМАВАННІ СВЯДОМАСЦІ

  Характэрным фактарам культуратворчага працэсу беларускага народа з'яўляецца фактар поліканфесійнага ўплыву, які можна разглядаць, аналізаваць і ацэньваць з рознага боку: і як шматварыянтнасць увасаблення хрысціянскага ідэалу, і як шматвектарнасць у развіцці культуры, і як дзяржаўна-канфесійную экспансію з перспектывай дэнацыяналізацыі карэннага этнасу. Як бы мы ні падыходзілі да поліканфесійнасці беларускай гісторыі, кожны падыход мае свае мінусы і плюсы.

 4. ЛЁС ПРАВАСЛАЎНАЙ ЦАРКВЫ БССР У 20-30-я гг. ХХ ст.

  Кастрычнік 1917 г. стаў пачаткам крыжовага шляху для Праваслаўнай Царквы, як і для іншых веравызнанняў на тэрыторыі былой Расійскай імперыі. Савецкая дзяржава аб'явіла сваёй мэтай пабудову «справядлівага камуністычнага грамадства» без Бога. Пачалася карэнная ломка ўсяго папярэдняга ўкладу жыцця і сістэмы каштоўнасцяў. Любая сістэма каштоўнасцяў абапіраецца на той ці іншы від веры. Вера можа быць не толькі релігійнай (вера ў Бога), як сцвярджае прафесар А.І. Осіпаў, але і безрэлігійнай (вера ў перамогу камунізму, у вечнасць матэрыі, у «геній» правадыра).

 5. В катастрофе под Смоленском погиб архиепископ Гайновский Мирон

  В числе погибших под Смоленском пассажиров самолета ТУ-154, направлявшихся из Варшавы в Смоленск для участия поминальной церемонии по случаю 70-летия расстрела 22 тысяч поляков, содержавшихся в лагерях НКВД – архиепископ Польcкой Православной Церкви Мирон (Ходаковский) – заведующий Отделом Польской Православной Церкви по взаимодействию с вооруженными силами (Православным Ординариатом Войска Польского)
  Мирон (Ходаковский) (1957 – 2010), архиепископ Гайновский, викарий Варшавской епархии, заведующий Отделом Польской Православной Церкви по взаимодействию с вооруженными силами (Православным Ординариатом Войска Польского), бригадный генерал.

 6. Cоболезнование Митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего Экзарха всея Беларуси в связи с гибелью Президента Республики Польша Леха Качиньского и спутников Главы польского государства

  Вера в воскресение мертвых, которая объединяет нас вне зависимости от государственных границ, политических взглядов и преходящих мнений, да будет главным утешением всем тем, кто скорбит о случившемся горе.

 7. Сёння сорак гадоў аўтаноміі Японскай Праваслаўнай Царквы

  Японская Праваслаўная Царква вядзе свой пачатак з працаў св. роўнаапостальнага Мікалая (Касаткина), архіепіскапа Японскага, які прыбыў у Японію маладым іераманахам ў 1861 годзе і правёў больш 50-ці гадоў у Апостальскім служэнні заснаванай ім місіі.

Старонкі