Бібліятэка

ДЗЕЙНАСЦЬ МІТРАПАЛІТА РЫГОРА ЦАМБЛАКА ПА ДАСЯГНЕННЮ МІЖКАНФЕСІЙНАГА ПАРАЗУМЕННЯ Ў ВКЛ

Суіснаванне розных канфесійных груп на тэрыторыі Беларусі стварыла глебу для развіцця рэлігійнай і нацыянальнай цярпімасці, якая захавалася ў беларускага народа да сённяшняга дня. Тым не менш, талерантная і дэмакратычная дзяржава з вялікімі цяжкасцямі магла б нармальна існаваць па суседству з моцнымі і маналітнымі дзяржавамі, у якіх уся ўлада сканцэнтравана ў руках адной сацыяльнай ці канфесійнай групы.

акафїстъ пресладкому їмени г[о]с[по]да нашего ї[су]са х[ри]ста, глаголемы по вся дни.

Починаеться акафїстъ пресладкому їмени г[о]с[по]да нашего ї[су]са х[ри]ста, глаголемы по вся дни.

[Колонтитул в верхней части страниц:] Похвала именю Iсусову

Стих а [1].

Дивное имя твое, ї[су]се спасе нашъ, недостойными усты воспоминающе, славимъ тя еже естъ более всякого имени. О имени убо ї[су]с[о]вЪ всяко колЪно поклонится небесныхъ и земныхъ и преисподних и всякъ языкъ исповесть, яко г[о]с[по]дь ї[су]съ х[ристо]съ вославе бога отца. Темъ же вси вернии поемъ тобЪ аллилуйа.

Каппадокийские отцы

Лекция, прочитанная в Сретенском высшем православном училище (семинарии)

 

Сегодня великая радость - отцы-каппадокийцы, как я и обещал.

Прежде всего, немного географии.

Минская Духовная семинария в 1940-50-ее гг. Воспоминания

Константим Ефимович Скурат, доктор церковной истории, заслужанный профессор Московской Духовной Академии, вспоминает о своих послевоенных семинарских годах в Беларуси, про поступление в семинарию, тяготы и радости церковной жизни того времени, о своих преподавателях.

СЛОЎНІК РЭЛІГІЙНЫХ І БАГАСЛОЎСКІХ ТЭРМІНАЎ ЦАРКОЎНАСЛАВЯНСКА-БЕЛАРУСКІ

Біблійная камісія Беларускай Праваслаўнай Царквы адну з галоўных сваіх задач бачыць у тым, каб назапашваць, распрацоўваць, належным чынам апрабоўваць і замацоўваць у сучасным ужытку той фонд лексікі, які можа служыць сцвярджэнню нацыянальнай мовы як мовы царкоўнай, прыдатнай для богаслужбовага ўжытку.

Свидетельство обвинения. От автора.

Пора сказать правду о себе. Русская Церковь обязана ее сказать. Эту правду о Церкви надо было говорить с самого начала. "Пора" было сказано великим духовным человеком уже в 1917 году.

Біблія ў беларускім перакладзе: праблема высокага стылю

Пры чытаньні беларускамоўных тэкстаў Старога і Новага Запаветаў, з аднаго боку, можна толькі ганарыцца багацьцем і лексічнай разнастайнасьцю беларускай мовы, што паказалі перакладальнікі, з другога, хацелася б адзначыць, што перакладальнік павінен тонка адчуваць кожнае слова, добра ведаць ня толькі мову арыгінальных твораў і мову перакладу, але і быць сапраўдным вернікам. Толькі такая сімфонія веды і веры можа быць гарантам найбольш дакладнай перадачы зьместу і існасьці падзеяў і зьяваў біблейскай гісторыі.

Палітыка расколу Рускай праваслаўнай царквы ў Беларусі (1920-я гг.)

Раскол Рускай праваслаўнай царквы (РПЦ) звязаны з абнаўленчым рухам, якi аформiўся на пачатку ХХ ст. У Пецярбургу ў 1905 г. пачаў дзейнасць гурток "32 святары". Па iнiцыятыве былых членаў гэтага гуртка 7 сакавiка 1917 г. тут узнiк Усерасiйскi саюз дэмакратычнага праваслаўнага духавенства i мiран. Разам з патрабаваннямi шырокiх унутрыцаркоўных рэформ новае фармiраванне выступала пад лозунгам "Хрысцiянства на баку працы, а не на баку насiлля i эксплуатацыi", што сведчыла пра яго зблiжэнне з сацыялiстычнымi iдэямi. Сярод кiраўнiкоў выдзяляўся сын дырэктара вiцебскай гiмназii Аляксандр Ввядзенскi.

На беларускую дарогу.

2 верасьня 1942 г. закончыўся ў Менску Праваслаўны Сабор іерархаў, прадстаўнікоў выбранага духавенства і вернікаў. Сабор зацьвердзіў аўтакефалію Беларускай Праваслаўнай Царквы. Так Праваслаўная Царква на Беларусі ... зрабілася незалежнай.Пэўнасьць жа гэтага зрабілася ў выніку тае спрыяльнае сітуацыі, якая стварылася дзякуючы вызваленьню Беларусі ад ворагаў.
“Беларуская Газэта” № 65, 6 верасьня 1942.

Сабор Праваслаўнай Царквы ў Менску.

Сабор у Менску пакажа, чаго хочуць прадстаўнікі праваслаўнага духавенства - ці ісьці поплеч з беларускім народам зь ягонымі імкненьнямі і імкненьнямі Новай Эўропы, ці надалей заставацца адарванымі ад народу і надалей скіроўваць ягоныя вочы на Маскву.
Беларуская Газэта № 63, Менск, 30-га жнівеня 1942 г.

Усебеларускі Праваслаўны царкоўны

1-га жнівеня 1942-га году было ўрэшце атрымананае ад мітрапаліта Панцялеймана пісьмовае даручэньне архіяпіскапу Філафею склікаць сабор дзеля “афармленьня створанае мітрапалітам аўтакефаліі”. На аснове гэтага архіяпіскап Філафей вызначыў дату сабору на 28-га жнівеня й разаслаў інструкцыі ў справе выбару дэлегатаў на гэты зьезд
Барыс Данілюк

Миссия Православия

Могу услышать и почувствовать реакцию: «Ох, опять рай и ад! И это христианство? Разве можно проповедовать это в двадцатом веке?» И я отвечу: «Да, это христианство. Да, это можно проповедовать в двадцатом веке». Именно потому, что столь многие сегодня забыли об этом, потому, что это стало неважным и для самих христиан, - так много людей уже находятся в аду. И Православие потеряет свою соль, если каждый из нас не будет прежде всего стремиться к личной вере, к этой жажде спасения, искупления и обожения.
Пишет о. Александр ШМЕМАН

Даниэль Штайн, переводчик

Автор: ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ
Новый роман Людмилы Улицкой - о странствиях духа во мраке мира, о том, как всякий ищет и находит свет вокруг и в себе. Главный герой - еврей, бывший "крот" в гестапо, бывший партизан, ныне - католический священник-кармелит Даниэль.

Благодарю Бога моего: я более всех вас говорю языками; но в церкви хочу лучше пять слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке. 1 Кор. 14,18—19 

Старонкі